Veri Sorumlusu:Maydın Media (“Bundan böyle kısaca “Maydın Media” olarak anılacaktır.)

Adres

 • Giriş

Maydın Media olarak kişisel verilerinizin korunmasına önem vermekteyiz. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanundan böyle kısaca “KVKK” olarak anılacaktır) kapsamında, Veri Sorumlusu olarak sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına, işbu Aydınlatma Metni ile kişisel verilerinizi ne şekilde ve hangi amaçlar ile topladığımızı, depoladığımızı, aktardığımızı ve kullandığımızı sizlere açıklamak ve sizlere KVKK kapsamında sahip olduğunuz hakları hatırlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

 • Tarafımızca işlenen Kişisel Verileriniz ve Bunların İşlenme Amaçları

Kişisel Veri Kategorileri Kişisel Veri Tipleri

Kimlik· Ad · Soyad

İletişim· Telefon

· E-posta

· Adres

Müşteri İşlem· Satın Alınan Eğitimlerin Bilgisi

· Talep/Şikayet

Pazarlama· Alış Veriş Geçmişi Bilgileri

· Çerez Kayıtları

· Kampanya Çalışması ile Elde Edilen Bilgiler

İşlem Güvenliği· IP Adresi

Görsel ve İşitsel Kayıtlar· İsteğinize bağlı olarak profil sayfanıza koyacağınız fotoğraflar

Eğitim· Satın almış olduğunuz eğitimlerde geçirmiş olduğunuz vakit bilgisi

· Hangi eğitimleri tamamladığınıza dair bilgiler

· Eğitim içerisinde sizlere verilen ödev/görevleri tamamlayıp, tamamlamadığınıza ilişkin bilgiler

· Eğitimler ve diğer öğrenciler ile etkileşimlerinize ait bilgiler

Değerlendirme· Satın almış olduğunuz eğitimlere ilişkin değerlendirme puanlarız

· Eğitimlere ilişkin yazmış olduğunuz yorumlar

İlgi Alanları· İsteğinize bağlı olarak seçtiğiniz ilgi alanlarız

Ödeme Bilgileriniz· Satın almış olduğunuz eğitimlerin tutarı

· Ödeme yönteminiz

Farklı Platformlardaki Hesaplarınız Hakkında Bilgiler· Facebook veya başka bir üçüncü taraf platformu ya da hizmeti aracılığıyla oturum açarsanız bu tür diğer hesapla ilgili belirli bilgilere erişmek için izninizi isteriz. Örneğin, platforma ya da hizmete bağlı olarak adınızı, profil resminizi, hesap kimlik numaranızı, oturum açma e-posta adresinizi, konumunuzu, erişim cihazlarınızın fiziksel konumunu, cinsiyetinizi, doğum gününüzü ve arkadaş veya kişi listenizi toplayabiliriz.

· Bu bilgilerin toplanabilmesi ilgili platformdaki gizlilik ayarlarınıza bağlıdır.

Maydın Media olarak internet sitemiz üzerinden üye olmak ve eğitimlerimizden yararlanmak istediğinizde yukarıda kategorize olarak belirttiğimiz kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlar kapsamında işlemekteyiz.

Kimlik Veri Kategorisine Ait Verilerinizi;

 • Üyelik işlemlerinizin gerçekleştirilmesi ile sizlere hizmet sunabilmek ve taleplerinizi yönetmek
 • Size sunduğumuz hizmetlere ilişkin taleplerinizi ve siparişlerinizi yerine getirebilmek
 • Gerektiği durumlarda sizlerle iletişime geçebilmek ve sizleri bilgilendirebilmek
 • Size verdiğimiz hizmetlerin güvenliğini sağlama, dolandırıcılık ve suiistimali önlemek için gerekli önlemleri alma
 • Sizlere sunduğumuz hizmetleri geliştirebilmek, iş sürekliliğini sağlamak, yeni ürün ve hizmetlere sunabilmek adına sizlerden geri bildirim alabilmek ve kendi personellerimizin denetlenmesi
 • Olası bir talepte yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verebilmek
 • Sizlere özel ürünlerimizi sunabilmek, pazarlama analiz çalışmalarımızı ve faaliyetlerimizi sürdürebilmek
 • Kanunen yükümlüğü olduğumuz işlemleri yerine getirebilmek (fatura kesilmesi gibi)
 • Profil sayfanızın oluşturulabilmesi ve eğitmenler ve diğer üyelerimiz ile iletişime geçebilmenizi olanak sağlayabilmek

İletişim Veri Kategorisine Ait Verilerinizi;

 • Üyelik işlemlerinizin gerçekleştirilmesi ile sizlere hizmet sunabilmek ve taleplerinizi yönetmek
 • Size sunduğumuz hizmetlere ilişkin taleplerinizi ve siparişlerinizi yerine getirebilmek
 • Gerektiği durumlarda sizlerle iletişime geçebilmek ve sizleri bilgilendirebilmek
 • Size verdiğimiz hizmetlerin güvenliğini sağlama, dolandırıcılık ve suiistimali önlemek için gerekli önlemleri alma
 • Sizlere sunduğumuz hizmetleri geliştirebilmek, iş sürekliliğini sağlamak, yeni ürün ve hizmetlere sunabilmek adına sizlerden geri bildirim alabilmek ve kendi personellerimizin denetlenmesi
 • Olası bir talepte yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verebilmek
 • Sizlere özel ürünlerimizi sunabilmek, pazarlama analiz çalışmalarımızı ve faaliyetlerimizi sürdürebilmek
 • Kanunen yükümlüğü olduğumuz işlemleri yerine getirebilmek (fatura kesilmesi gibi)
 • Profil sayfanızın oluşturulabilmesi ve eğitmenler ve diğer üyelerimiz ile iletişime geçebilmenizi olanak sağlayabilmek

Müşteri İşlem Veri Kategorisine Ait Verilerinizi;

 • Satın alınan eğitimlerimizin istatistiğinin tutulması, ürün ve hizmetlerimizin geliştirmesi için analiz çalışmalarının yapılması
 • Kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek (fatura kesilmesi gibi)
 • Talep ve şikayetlerinizin çözüme kavuşturulması

Görsel ve İşitsel Kayıtlar;

 • Kullanıcı profilinizin oluşturulması

Pazarlama Veri Kategorisine Ait Verilerinizi

 • Size özelleştirilmiş içerik sunmak
 • Pazarlama faaliyetlerimizi yönetebilmek
 • Site trafiğini takip ederek hizmetlerimizi sizlere daha iyi sunabilmek

Eğitim

 • Sunduğumuz hizmetlerin geliştirilmesi
 • Eğitim ve eğitmenlerimizin değerlendirilmesi
 • Satın aldığınız eğitimlere ilişkin bilgilendirme yapabilmek
 • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi

İşlem Güvenliği Veri Kategorisine Ait Verilerinizi;

 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülebilmesi
 • Size verdiğimiz hizmetlerin güvenliğini sağlama, dolandırıcılık ve suiistimali önlemek için gerekli önlemleri alma
 • Kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek

Değerlendirme

 • Eğitimler içerisinde verilen testlerin sonuçlarının değerlendirilmesi
 • Eğitimlerimizin geliştirilmesi
 • Eğitmenler ve diğer kullanıcılar ile iletişimin sağlanması

İlgi Alanları

 • Size özelleştirilmiş içerik sunmak

Ödeme Bilgileriniz

 • Kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek
 • Satın alınan eğitimlerimizin istatistiğinin tutulması, ürün ve hizmetlerimizin geliştirmesi için analiz çalışmalarının yapılması

Sosyal Medya Bilgileriniz

 • İsteğinize bağlı paylaştığınız sosyal medya hesaplarınız ile kullanıcılar arası iletişimi artırmak
 • Profil sayfanızı oluşturmak

Amaçları ile işlemekteyiz.

Kredi Kartı Bilgileri

Maydın Media olarak tarafımızca kredi kartı bilginiz işlenmemektedir.

Kişisel Verilerinizi Hangi Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebeplere Dayanarak İşlemekteyiz?

Yöntem Veri Kategorisi Hukuki Sebep İnternet Sitesi Üzerinden Üye olunmak istendiğinde doldurulan form üzerinden Kimlik, İletişim, Farklı Platformlardaki Hesaplarınız Hakkında Bilgiler KVK’nun 5. maddesinin (c) bendinde düzenlenmiş olan bir sözleşmenin kurulması veya ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla için veri işlemenin gerekli olması

KVKK’nun 5. maddesinin (ç) bendinde düzenlenmiş olan veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için veri işlemesinin zorunlu olması

Kullanıcı Sayfası Üzerinden Kimlik, iletişim, sosyal medya bilgileri, İlgi Alanları KVK’nun 5. maddesinin (c) bendinde düzenlenmiş olan bir sözleşmenin kurulması veya ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla için veri işlemenin gerekli olması

KVKK’nun 5. maddesinin (f) bendinde düzenlenmiş olan ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması

İnternet Sitesi Üzerinden Eğitim Paketi Alınması Müşteri İşlem, Pazarlama, Eğitim, Ödeme Bilgileri KVK’nun 5. maddesinin (c) bendinde düzenlenmiş olan bir sözleşmenin kurulması veya ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla için veri işlemenin gerekli olması

KVKK’nun 5. maddesinin (ç) bendinde düzenlenmiş olan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için veri işlemesinin zorunlu olması”

KVKK’nun 5. maddesinin (f) bendinde düzenlenmiş olan ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması

İnternet Sitesi Üzerinden Eğitim Paketi Alınması

Müşteri İşlem, Pazarlama, Eğitim, Ödeme Bilgileri KVK’nun 5. maddesinin (c) bendinde düzenlenmiş olan bir sözleşmenin kurulması veya ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla için veri işlemenin gerekli olması

KVKK’nun 5. maddesinin (ç) bendinde düzenlenmiş olan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için veri işlemesinin zorunlu olması”

KVKK’nun 5. maddesinin (f) bendinde düzenlenmiş olan ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması

İnternet Sitesi Üzerinden Müşteri Şikâyet ve Taleplerinizi ilettiğiniz Form Aracılığı ile İşlediğimiz Verileriniz.

Kimlik, Müşteri İşlem, İletişim KVKK’nun 5. maddesinin (c) bendinde düzenlenmiş olan bir sözleşmenin kurulması veya ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla için veri işlemenin gerekli olması

KVKK’nun 5. maddesinin (ç) bendinde düzenlenmiş olan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için veri işlemesinin zorunlu olması”

KVKK’nun 5. maddesinin (f) bendinde düzenlenmiş olan ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması

Eğitimleri Değerlendirmek için kullanılan puan ve yorum sistemi üzerinden

Müşteri İşlem, İşlem Güvenliği, Değerlendirme, Eğitim KVK’nun 5. maddesinin (c) bendinde düzenlenmiş olan bir sözleşmenin kurulması veya ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla için veri işlemenin gerekli olması

KVKK’nun 5. maddesinin (ç) bendinde düzenlenmiş olan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için veri işlemesinin zorunlu olması”

KVKK’nun 5. maddesinin (f) bendinde düzenlenmiş olan ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması

Sunucularımıza eriştiğinizde otomatik olarak işlediğimiz verileriniz Pazarlama,

İşlem Güvenliği KVK’nun 5. maddesinin (ç) bendinde düzenlenmiş olan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için veri işlemesinin zorunlu olması”

KVKK’nun 5. maddesinin (f) bendinde düzenlenmiş olan ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması

 • Çerezler Vasıtası ile İşlenen Verileriniz

Çerezler bir internet sitesi tarafından cihazınızda oluşturulan ve isim-değer formatında veri barındıran küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet sitesinin cihazınızda bilgi saklamasını ve bu bilgileri sonraki ziyaretleriniz sırasında kullanmasını mümkün kılmaktadır. Bir internet sitesi tarafından oluşturulan çerezler siteye erişim için kullandığınız internet tarayıcısı tarafından saklanmaktadır.

Çerezler, günümüzde, internet teknolojilerinin önemli bir parçası haline gelmiştir ve temel işlevleri ziyaretçinin ve tercihlerinin hatırlanması ve cihazın tanınmasıdır. Buna bağlı olarak, neredeyse bütün erişim sağladığınız internet sitesinde çerez kullanımı söz konusudur.

Maydın Media tarafından çerezler vasıtası ile toplanan kişisel verileriniz bu Politika ve Maydın Media tarafından yönetilen internet sitesi için hazırlanmış olan Çerez Politikası’nda belirtilen amaçlar dışında kullanılmayacak olup, kişisel verileriniz KVKK’na aykırı bir şekilde işlenmeyecektir. Bu hususta, çerezlerin işlevi, hangi tür çerezlerin kullanıldığı ve çerez kullanımımız ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Maydın Media tarafından Sitemiz için hazırlanmış olan Çerez Politikası’nı inceleyiniz

 • Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçlar ile Aktarılabilecektir

Kimlik, eğitim, değerlendirme, müşteri işlem kategorisinde bulunan verilerinizi eğitmenlerimiz ile eğitimlerini geliştirebilmeleri, sizlerle sadece profil sayfanız üzerinden iletişime geçebilmeleri ve eğitimler ile ilgili sorularınıza cevap sağlayabilmeleri amaçları ile paylaşmaktayız.

Kimlik, değerlendirme, eğitim, görsel işitsel kayıtlar ve sosyal medya bilgileriniz, profil ayarlarınıza göre üyeler ve eğitmenlerimiz ile karşılıklı iletişimin sağlanması amacı ile paylaşılmaktadır.

Kimlik, iletişim, müşteri işlem, eğitim, değerlendirme kategorisinde işlediğimiz verilerinizin talep ve şikayetlerinizin çözüme ulaştırılması, iş geliştirme süreçlerinin yürütülmesi, yapılabilmesi için hizmet aldığımız tedarikçilerimiz ile paylaşmaktayız.

Müşteri işlem, kimlik, iletişim gibi bilgilerinizin finansal süreçlerimizin yürütülebilmesi hizmet aldığımız 3. Kişi tedarikçilerimiz ile paylaşmaktayız.

Pazarlama, ilgi alanları, veri kategorisinde işlendiğimiz verilerinizi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi amacıyla tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımız ile paylaşmaktayız. İşbu Politika’nın 2. maddesinde kategorize edilmiş kişisel verileriniz, hizmetlerimizin güvenliğini sürdürmek veya ilgili mevzuat veya mahkeme talebi ya da diğer resmi düzenlemeler gereğince zorunlu olması veya herhangi bir hukuki ya da cezai soruşturmanın veya yasal sürecin desteklenmesi için gerekli olması hallerinde yetkili kurum ve kamu kuruluşları ile ve avukatlarımız ile paylaşmaktayız.

 • İlgili Kişi Olarak KVKK Uyarınca Sahip Olduğunuz Haklar ve Bu Haklara İlişkin Başvuru Usulü

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri, şirketimize başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin kullanımına ilişkin bize daha önce verdiğiniz herhangi bir izni geri alma,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dahilinde değerlendirilmek üzere silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Kişisel verilerinize ilişkin olarak KVKK’nın “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. Maddesinde sayılan haklarınızla ilgili taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” uygun olarak Şirketimizin Çekmeköy/İstanbul adresine yazılı olarak veya sistemlerimizde size ait olarak kayıtlı olan e-mail adresi üzerinde [email protected] adresine elektronik posta yöntemi ile iletebilirsiniz.